Rekrutacja na studia - informacje

Szanowni Kandydaci!

 1. Rekrutacja trwa od 15 maja 2012 do 15 października 2013
 2. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie zapisu, według kolejności zgłoszeń
 3. Prosimy o uważne wprowadzanie danych do Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego. Wszelkich korekt można dokonywać do chwili złożenia dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej. Po złożeniu dokumentów w biurze rekrutacji zmiany i poprawki nanosić będzie Komisja Rekrutacyjna.

Aby zapisać się na wybrane studia należy wykonać następujące kroki:

 • Rejestracja w internetowym serwisie rekrutacyjnym.
 • Uzupełnienie danych osobowych.
 • Wybór studiów - kierunku/specjalności.
 • Dodanie zdjęcia do legitymacji w formie elektronicznej.
 • Wydrukowanie podania i umowy oraz złożenie wymaganych dokumentów w odpowiednim biurze rekrutacyjnym w terminie do 14 dni od dnia zapisu na wybrany kierunek.
 • Wniesienie wpisowego (opłaty rekrutacyjnej) w terminie do 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty na studia I stopnia (licencjackie):

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 3. 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów część A i część B (suplement) I stopnia oraz odpis dyplomu do wglądu,
 4. 4 fotografie podpisane na odwrocie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty na studia podyplomowe:

 1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 2. 2 fotografie podpisane na odwrocie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. kserokopia dowodu osobistego.

Opłaty:

Wpisowe w roku akademickim 2013/2014 wynosi:

 • 300 zł na studia I stopnia, studia II stopnia dla absolwentów innych uczelni,
 • 20 zł na studia II stopnia dla absolwentów DSW
 • 200 zł na studia II stopnia, dla absolwentów uczelni współpracujących** z DSW,
 • 100 zł na studia podyplomowe

Wpisowe należy wpłacić na numer rachunku DSW, który zostanie automatycznie przyznany po rejestracji i zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracj Kandydata.__________________________________

*) Złożenie dokumentów oraz opłaty wpisowej w pierwszym terminie jest gwarancją otrzymania legitymacji studenckiej na pierwszym zjeździe.

**) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (wcześniej: Kolegium Karkonoskie) w Jeleniej Górze, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.